موقعیت


درجه هتل


5 ستاره
4 ستاره
3 ستاره
2 ستاره
1 ستاره

امکانات رفاهی